Preview Mode Links will not work in preview mode

Tårekanalen


Dec 12, 2021

Jeg har besøg af filmskaber og aktivist, Aka Hansen. Aka har valgt Anne Kirstine Hermanns bog 'Imperiets børn' (2021), der kredser om Danmarks rolle som kolonimagt over Grønland - særligt efter 2. verdenskrig, hvor FNs konventioner betød, at kolonimagter skulle afgive deres kolonier, hvilket Danmark ikke gjorde - vi løj i stedet til hele verden for at fremme egne geopolitiske interesser. Vi taler om Akas personlige oplevelse af bogen, om afkolonisering og de mange konsekvenser for det grønlandske folk som følge af Danmarks handlinger de sidste 300 år - og meget mere. Af hjertet tak til Aka for at fortælle, dele ud og gøre både mig og dig meget klogere. Musik: Anders Colstrup Hvass & Jonas Wetterslev